Spanska åk 7

El deber para el jueves, el 17 de mayo (Läxa till torsdag 17/4)

Denna vecka jobbar vi med kapitel elva. Fokus ligger på att repetera hur man böjer verbet TENER och glosorna som hör till kapitlet. Läs texten och se så att du förstår.  El deber para el jueves, el 26 de abril (Läxa till torsdag 26 april).

Under ca 2-3 veckor framöver kommer vi att arbeta med kapitel 9. Fokus ligger på att kunna berätta om en vanlig skoldag. Vi kommer att arbeta mycket med texten i boken för att lära oss bra ord och fraser. Vi kommer också att repetera klockan, veckodagar och verb i övningsboken. Provet kommer slutligen att examineras muntligt och vi kommer att öva mycket på att prata. 

Mål: Berätta om en vanlig dag på spanska

Att öva på till provet: 
 • Läs texterna i kap. 9 (s. 32-35). Lär dig texten och se till så att du förstår orden och kan stava. 
 • Repetera klockan, veckodagar och verb i övningsboken (s.63-67). 
 • Det är också bra att repetera sådant vi gjort innan, som t.ex. att kunna berätta om sig själv och vad man gör på fritiden.
Examinationen är på torsdag 27/4 och eleverna har valt en veckodag som de ska berätta om på spanska. Läxan blir att ta hem och förbereda sig färdigt om man inte hinner blir klar under lektionstid. De kommer att få sitta i små grupper under redovisningen och berätta för varandra m.h.a. stödord.

El deber para el lunes, el seis de noviembre (Läxa till måndag 6/11)

Under denna vecka arbetar vi med att förbereder den muntliga redovisningen som äger rum efter lovet, v. 45. Alla elever i klassen har blivit indelade i grupper och hjälps åt att arbeta med uppgiften. Temat vi arbetar med är fortfarande kläder och tanken är nu att gruppen tillsammans ska få beskriva sina personer. Alla i gruppen ska berätta om en egen person. 

Förberedelser:
1. Klipp ut och klistra/ rita en egen gubbe på ett stort papper.
2. Skriv stödord bredvid gubben
3. Gruppen hjälps åt och övar tillsammans på att berätta muntligt. 

Att tänka på:
1. Böja verbet och artiklarna rätt
2. Träna färger och klädesplagg
3. Använda bindeord
4. Försöka att prata utan att titta för mycket i stödorden. 

Lycka till! 

El deber para el jueves, el 19 de octubre (Läxa till torsdag 19/10).

Denna vecka har vi test på temat kläder, som vi har jobbat med under två veckor. Testet går ut på att kunna berätta om några personer på en bild och kunna tala om vad de har på sig för kläder.

Att träna på inför testet:
1. kläder
2. färger
3. artiklar
4. verbet llevar
5. övriga beskrivningar (valfritt). Fokus ligger på att kunna beskriva vad de har på sig, men det är frivilligt att lägga till mer beskrivningar om man kan, d.v.s. ta med sådant som vi tidigare lärt oss (ålder, var hen bor osv.). 

El deber para el jueves, el doce de octubre (Läxa till torsdag 12/10)

Läxan denna vecka är att kunna böja verbet LLEVAR (att ha på sig). Träna på att böja verbet efter rätt person och kunna använda det i en mening, när du ska beskriva vad någon har på sig för kläder.
Fortsätt även repetera sådant som hör till, som t.ex. kläder, färger och artiklar. El deber para el jueves, el cinco de octubre (Läxa till torsdag 5/10)

Denna vecka har vi börjat med kap. 4 som handlar om kläder och färger. Läxan till på torsdag är att öva på klädesorden som ni har fått på ett papper. Försök att lära dig så många ord som möjligt. 

El deber para el viernes, el dos de junio (Läxa till fredag 2/6)

Till på fredag har ni i läxa att lära er framtidsformen (futurum) på spanska, d.v.s. kunna tala om vad man SKA göra på spanska. Såhär ser formen ut:Presens av IR (att gå)

Yo                           =      Voy 

Tú                           =      Vas 

Él/ella                     =       Va  
                                                                                   + a                 + verb i grundform 
Nosotros                 =       Vamos   
                                                                                                                      (t ex hablar)
Vosotros                  =       Váis

Ellos/ellas/ustedes  =        Van 

t.ex. Jag ska äta paella = Voy a comer paella. 

El deber para el 18 de mayo (Läxa till torsdag 18/5)

Vi har nu börjat förbereda oss inför inför den sista delen av temat som är en muntlig uppgift. På torsdag nästa vecka (v.20) kommer vi att köra igång med redovisningen. Se till att komma väl förberedd! Tänk på att försöka berätta så fritt du kan utan att titta för mycket i texten. Uppgiften ser ut såhär:


Una descripción

Mi familia

Din uppgift är att beskriva din egen familj och släkt

 1.        Använd foton och/eller rita ditt släktträd
 2.        Utgå sedan från ditt släktträd och skriv ner så mycket du kan om dem som finns med där. Byt med en kamrat och hjälps åt att förbättra texterna.
 3.         Presentera det på spanska för läraren och en kompis genom att peka och beskriva. Ställ frågor kring varandras släktträd.
Grupperna är:

 • Aymen - Emil 
 • Miranda - Susanna
 • Ala - Frida - Indiya
 • Yusef - Kasper - Isac
 • David - Fredrik - Erik
 • Simon B - Hugo
 • Linus - Abukar
 • Labib - Simon GEl deber para el viernes, el 31 de marzo (Läxa till fredag 31/3)

Denna vecka har du i läxa att skriva ett brev och berätta om din familj. Dessa frågor fanns med på pappret:1. Vad heter din föräldrar och hur ser de ut?
2. Hur många syskon har du och vad heter dem?
3. Hur gamla är dina syskon och hur ser dem ut?
4. Vad heter dina morföräldrar/ farföräldrar och hur är dem?

Naturligtvis får man lägga till ännu mer personer som finns i din släkt och berätta om dem. 

Lycka till! :) 


El deber para el jueves, el 23 de marzo (Läxa till torsdag 23/3)

Under kommande veckor ska vi börja arbeta med ett större tema som handlar om att skriva ett personligt brev där du berättar om dig själv och din familj. För att bli experter på området kommer vi att även att jobba mycket med hörförståelse och läsförståelse. Brevet som vi skriver kommer vi slutligen att använda oss av när vi gör muntliga presentationer av oss själva. Läxan till torsdag är att skriva en kort presentation om sig själv. Exakt vad man ska skriva om står på pappret. Självklart får man alltid lägga till fler saker. Lycka till! :) 

El deber para el viernes, el diez de marzo (Läxa till fredag 10/3)

På fredag har vi prov på kapitel 1-3. Under måndag och torsdag kommer vi att repetera inför provet och alla ska ha fått ett repetitionshäfte av mig. Här kommer också en checklista över vad man ska kunna till provet:Checklista kap 1-4

Jag kan:
1.    Frågeorden                                                     


 

2.    Böja och använda verben                           

SER (att vara)
ESTAR (att vara, må, befinna sig)
IR (att gå)
TENER (att ha)

3.   
Beskriva mig själv och någon annan       


4.   
Glosor och småord                                         

El deber para el jueves, el dos de marzo (Läxa till torsdag 3/3)

Under denna vecka går vi igenom kap. 4. Målet är att kunna berätta om sig själv och någon annan. 


1. Lär dig orden:

Soy....                                                                            Tengo el pelo.....

Alto/-a  = lång (om längd)                                            Corto     = kort hår
Bajo/-a  = kort (om längd)                                            Largo     = långt hår 
                                                                                      
Gordo    = tjock                                                             Liso       = rakt hår  
Delgado = smal                                                             Rizado   = lockigt hår 

Moreno/-a  = mörkhårig
Rubio/-a     = ljushårig 


2. Repetera verben:

Ser (att vara)                                                           
Tener (att ha)            
Llevar (att ha på sig)
Vivir (att bo) 


Ex. 

Hola!

Me llamo Mina y vivo en Uppsala en Suécia. Tengo 25 años y me gusta mucho bailar. También me gusta estar con mis amigos, pero no me gusta las matemáticas. Soy Morena y bastante baja. Tengo el pelo largo y liso. Mis ojos son grandes y marrones. Hoy llevo una blusa blanca de cuadros y unos vaqueros azules. Tengo dos hermanas y un hermano. 
Hasta luego!

/Mina 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar